Algemene voorwaarden

Deze pagina bevat de algemene voorwaarden van PPP-opleidingen. Hier vindt u informatie over inschrijvingen, annuleringen, betalingen en evaluaties voor onze cursussen en intervisies. Het is belangrijk deze informatie door te nemen voordat u zich inschrijft voor één van onze programma’s. Wij raden u aan de voorwaarden zorgvuldig te lezen en eventuele vragen of opmerkingen met ons te bespreken voordat u uw inschrijving bevestigt.

Inschrijven

  • Inschrijven kan online via onze website
  • De bevestiging van uw inschrijving ontvangt u per e-mail (binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw aanmelding)
  • De nota van de cursus ontvangt u vooraf per e-mail (1-2 weken voor de cursusdatum).
  • Alle inschrijvingen vinden plaats in volgorde van binnenkomst.

Annuleren

Kosteloos annuleren kan alleen schriftelijk (per e-mail) tot 10 dagen voor aanvang van de cursus. Bij ontvangst van de annulering binnen 10 dagen voor aanvang van de cursus wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht, ook bij niet verschijnen zonder afmelding. Een kantoorgenoot in uw plaats laten gaan is dan nog wel mogelijk.

Doorgaan/annuleren cursussen

Cursussen gaan door bij voldoende inschrijvingen. Wordt het minimum aantal deelnemers niet bereikt, dan heeft PPP-opleidingen het recht de cursus te annuleren. Bij annulering door PPP-opleidingen wordt het betaalde cursusgeld teruggestort. Cursisten worden hierover uiterlijk 1 week voor de geplande aanvang van de cursus geïnformeerd. Bij overschrijding van het maximaal aantal deelnemers wordt getracht een extra cursus te organiseren. Hiervoor is een ander tijdstip en/of andere datum onvermijdelijk.

Evaluatie

Na afloop van de cursus is het mogelijk een evaluatieformulier in te vullen waarin ook ruimte is om opmerkingen, waardering, commentaar of kritiek te vermelden.

Betaling

De factuur voor de cursus ontvangt u per e-mail (1-2 weken voor de cursusdatum). Het factuurbedrag dient u voor de cursusdatum over te maken op bankrekeningnummer NL05 INGB 066.26.51.162 van PPP-opleidingen te Groningen onder vermelding van het factuurnummer, de naam van de cursus en uw eigen naam. PPP-opleidingen is een onderwijsinstelling en daarom vrijgesteld van BTW.
Bij niet verschijnen zonder schriftelijke (per e-mail) afmelding dient u het volledig factuurbedrag te voldoen, ook bij annulering binnen 10 dagen voor aanvang van de cursus.

Bewijs van deelname

Advocaten krijgen binnen 3 weken na afloop van de cursus, na ontvangst van de betaling, een certificaat toegestuurd indien uit de presentielijsten is gebleken dat zij daadwerkelijk aan de volledige cursus hebben deelgenomen.

Klachtenregeling

Eventuele klachten kunt u binnen 14 dagen na afloop van de cursus schriftelijk (bij voorkeur per e-mail) indienen bij PPP-opleidingen, t.a.v. mw. J.H. Gorter, [email protected], Hoofdstraat 155, 9601 ED Hoogezand. Na deze termijn vervalt het recht op reclame;
In uw brief dient u onder vermelding van uw naam, adres en datum van de cursus, duidelijk de reden en het doel van uw klacht te omschrijven. Na het indienen van uw klacht ontvangt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk (binnen 4 weken na ontvangst) afgehandeld.