Dwangzorg, dwangopname, mensenrechten en de rol van de advocaat

Cursusinhoud

Mensen met een psychische stoornis, met dementie of een verstandelijke beperking kunnen te maken krijgen met aantasting van hun recht op vrijheid en hun recht op integriteit van het lichaam. De Wzd en de Wvggz maken dwangopname en dwangzorg mogelijk mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Na een korte bespreking van het VN-Gehandicaptenverdrag en het EVRM komen beide wetten in deze cursus aan de orde. Centraal staan daarbij de theorie en de praktijk bij toepassing van diverse wettelijke bepalingen waarbij de advocaat een rol kan spelen. Daarbij zal ook worden ingegaan op de groeiende betekenis van wilsbekwaamheid en op de rol van vertegenwoordigers die bij wilsonbekwaamheid tot optreden bevoegd zijn.  

De docent

Prof, mr. dr. C. (Kees) Blankman

  • Bijzonder hoogleraar juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen
  • Voorzitter van een werkgroep ingesteld door de Raad van Europa om een tekst te ontwikkelen voor een Europese aanbeveling met betrekking tot doorlopende volmachten en advance directives (2007 tot voorjaar 2009)
  • Lid van de Internationale Adviesraad voor IGN Wereldcongressen
  • Senior onderzoeker en supervisor in een 6-jarig onderzoeksproject Stride, gericht op het verbeteren van het juridische landschap voor – kwetsbare – ouderen in Nederland. Dit project wordt gesponsord door de Nederlandse overheid, omvat 3 promovendi en twee senior onderzoekers en is gebaseerd op samenwerking met relevante stakeholders zoals notarissen, verenigingen van vertegenwoordigers, Alzheimer Nederland, rechters en banken.
  • Onderzoek naar Ouderenmishandeling en ongepaste beïnvloeding bij Veilig Thuis (sept. 2022 – juli 2023 gefinancierd door Alzheimer Nederland)
  • Rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen in Wzd en Wvgzz zaken.

Inschrijven

Binnen 3 dagen na inschrijving ontvangt u de officiële bevestiging van deelname. Ontvangt u de officiële bevestiging niet binnen 3 werkdagen, dan verzoeken we u per e-mail contact met ons op te nemen.

3

Prof. mr. dr. C. Blankman

docent

  • Groningen
  • 11 juni 09:00 uur
  • € 195
  • 3 PO punten
Inschrijven

Inschrijven

Meer cursussen die binnenkort plaatsvinden

Hieronder een overzicht van cursussen die binnenkort starten.