EU-migratierecht

Cursusomschrijving

Het EU-migratierecht is voortdurend in beweging. Actuele ontwikkelingen op het terrein van het reguliere EU-migratierecht neemt snel toe. Dit heeft grote gevolgen voor de rechtspositie van Unieburger en hun familieleden en voor derdelanders (gezinshereniging, langdurig ingezetenen en Turkse onderdanen die rechten ontlenen aan Besluit 1/80 EEG-Turkije). Verder is te zien dat het Unierechtelijk evenredigheidsbeginsel inmiddels ook wordt toegepast in nationale zaken door alle bestuursrechters. Dit vereist dus ook een goede kennis over de werking van het Unierechtelijk evenredigheidsbeginsel.

Het Europees migratierecht heeft niet alleen gevolgen voor de inhoudelijke normen die de rechtspositie van cliënten beïnvloeden, maar vereist van ook een Europese manier van denken die niet altijd overeenkomt met de vertrouwde regels van nationaal (proces)recht. Ook is kennis nodig van de rechtspraak van het Hof van Justitie EU en de gevolgen hiervan in de nationale rechtspraak.

Tijdens deze cursus krijgt u een helder en compleet overzicht van de recente rechtspraak van het Hof van Justitie EU en de belangrijkste nationale uitspraken. De opgedane kennis kan direct worden toegepast in de praktijk.

De docent

Mr. A. Pahladsingh is sinds november 2021 werkzaam als senior jurist bij de Afdeling Juridische Zaken bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  (EU recht en internationaal recht). Sinds 2010 is hij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht. Aniel is sinds 2021 ook rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Amsterdam (Internationale Rechtshulpkamer). Hiervoor werkte Aniel van 2000-2007 bij de Afdeling Procesvertegenwoordiging van de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND) en van 2007-november 2021 als EU-jurist bij de Raad van State. In 2015 was hij een half jaar gedetacheerd bij het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg. Hij is redactielid van het tijdschrift Journaal Vreemdelingenrecht (Sdu Uitgevers), Crimmigratie & Recht (Boom Juridisch) en zit in de hoofdredactie van de Commentaren Vw 2000, Europees Migratierecht (Sdu Uitgeverij), EU Charter of Fundamental Rights (Wolf Publishers). Verder heeft hij verschillende juridische boeken en artikelen geschreven op het terrein van het EU recht.Mr. A. (Aniel) is senior jurist Ministerie van SZW, EU recht en Internationaal recht.

Inschrijving

Binnen 3 dagen na inschrijving ontvangt u de officiële bevestiging van deelname. Ontvangt u de officiële bevestiging niet binnen 3 werkdagen dan verzoeken wij u per e-mail contact met ons op te nemen.

4

Mr. A. Pahladsingh

Docent

  • Groningen
  • 9 februari 12:00 uur
  • € 195
  • 4 PO punten
Inschrijven

Inschrijven

Meer cursussen die binnenkort plaatsvinden

Hieronder een overzicht van cursussen die binnenkort starten.